Фетальний алкогольний синдром (ФАС): діагностика, нейроповедінкові аспекти, корекційні програми

11 травня 2018 року в Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі імені Віктора Поліщука (РОКЛДЦ) відбувся семінар «Фетальний алкогольний синдром (ФАС): діагностика, нейроповедінкові аспекти, корекційні програми» для працівників центрів соціальних служб для дітей, сім‘ї та молоді. Участь у семінарі взяли також мати-вихователь дитячого будинку сімейного типу та прийомна мати. Організаторами заходу стали РОКЛДЦ, Рівненський міський центр соціальних служб для дітей, сім‘ї та молоді Рівненського міськвиконкому, Міжнародний благодійний фонд “ОМНІ-мережа для дітей”, ГО «Рівненський ОМНІ-центр розвитку дітей».

Учасників семінару привітали головний лікар РОКЛДЦ Р. Шустик та заступник головного лікаря РОКЛДЦ І. Шумлянський, директор Рівненського міського центру соціальних служб для дітей, сім‘ї та молоді Рівненського міськвиконкому Л. Талт.

Зліва направо: І. Шумлянський, Л.Талт, Л. Євтушок

Про «Вроджені вади розвитку в Рівненській області та шляхи їх профілактики» доповіла зав. обласним медико-генетичним центром Л. Євтушок. Достовірні дані про вроджені вади розвитку, зібрані відповідно до міжнародних стандартів, відіграють важливу роль у плануванні і проведенні превентивних заходів та оцінці їх ефективності. Цілком зрозуміло, що профілактику ВВР неможливо здійснити лише за допомогою медичних програм, оскільки це завдання є комплексним і вимагає спільних і скоординованих дій багатьох відомств і державних установ, громадських організацій тощо. Фетальний алкогольний синдром (ФАС) – це найважчий наслідок пренатального впливу алкоголю, який проявляється характерними рисами обличчя, затримкою фізичного розвитку, порушеннями розвитку центральної нервової системи. Частота ФАС серед дітей у США – 0,5-2 випадки на 1000 новонароджених, в Україні – 0,5-0,6 на 1000 новонароджених. ФАС належить до вроджених вад розвитку, яким можна запобігти на 100% лише шляхом відмови від вживання алкоголю під час вагітності.

Практичний психолог РОКЛДЦ ім. В. Поліщука І. Грановська розповіла про «ФАС: діагностика, нейроповедінкові аспекти, корекційні програми». Вона підкреслила, що мозок дитини є найбільш чутливим до пренатальної дії алкоголю. Згубний вплив алкоголю на мозок плода призводить до неврологічних порушень, які проявляються затримкою розумового розвитку, поведінковими та емоційними порушеннями. В подальшому такі діти не в змозі осягати повною мірою навчальний матеріал типової освітньої програми. Діти з Фас потребують навчання за спеціальними методиками, зокрема, для засвоєння математичних навичок. Вагомою проблемою для них є соціальна адаптація.

Виступає І. Грановська

Завдяки міжнародній співпраці перекладено і адаптовано українською мовою спеціальні корекційні програми, які допомагають дітям з фетальним алкогольним спектром порушень формувати математичні навички (програма «MILE»), а також побутові і соціальні навички (програма «GoFAR»). Розробниками цих програм є науковці Центру з дослідження фетального алкогольного синдрому у Центрі аутизму інституту Маркуса (Атланта, штат Джорджия, США) під керівництвом Клер Коулз, Джулії А. Кейбл, Елліс Таддео. А переклад і адаптацію програм «MILE» і«GoFAR» здійснено за сприяння Міжнародного благодійного фонду “ОМНІ-мережа для дітей”, ГО «Рівненський ОМНІ-центр розвитку дітей» та ГО «Хмельницький ОМНІ-центр розвитку дітей».

Учасники семінару переглянули відеофільм “Дитина для життя”, створений Британською національною організацією з питань фетального алкогольного синдрому (NOFAS-UK), перекладений та люб’язно наданий фондом Ukraine Works Ltd (директор Ен Лінден).

Під час обговорення учасники семінару обмінялися думками щодо необхідності активної освітньої роботи серед широкого загалу щодо запобігання, ранньої діагностики ФАС, корекції порушень, спричинених ФАС.

Учасники семінару
Оновлено: 23/05/2018 — 11:00