Участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю

17 вересня 2018 року в актовому зал Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання (м. Луцьк) розпочалася науково-практична конференція з міжнародною участю під назвою «Міждисциплінарний супровід дітей групи ризику: міжнародний досвід”. Організаторами конференції виступили: Міжнародний благодійний фонд «ОМНІ-мережа для дітей», Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки та Управління освіти Луцької міської ради. Метою конференції було поширити знання про вроджені вади розвитку та їх профілактику, раннє розпізнавання і нейроповедінкові аспекти фетального алкогольного синдрому, вплив факторів навколишнього середовища на вагітність і здоров‘я дітей.

Учасники першого дня конференції

Учасникам конференції були представлені доповіді видатних науковців у галузі педіатрії, тератології, медичної генетики, психології зі США Володимира Вертелецького – директора програм розвитку дітей і запобігання вродженим вадам та голови правління МБФ «ОМНІ-мережа для дітей», іноземного члена НАН України (США), Крістіни Чамберс – професора кафедри дизморфології та тератології, відділу педіатрії, кафедри епідеміології та глобального здоров’я, відділу сімейної медицини та громадського здоров’я, школи фармації та фармацевтичних наук Каліфорнійського університету Сан-Дієго (США), Кеннета Джонса – почесного професора педіатрії, завідувача кафедри дизморфології і тератології відділу педіатрії Каліфорнійського університету Сан-Дієго (США), Клер Коулз – професора кафедри психіатрії і поведінкових наук, відділ педіатрії, Школа медицини Університету Еморі (Атланта, США). Доцент кафедри психіатрії і поведінкових наук, Школа медицини, Університет Еморі (Атланта, США) Джулія Кейбл презентувала корекційні програм MILE і GoFAR, розроблені колективом авторів, одним з яких є вона особисто, і які призначені для забезпечення освітніх потреб дітей з ФАС.

Виступає К. Чамберс
Виступає К. Джонс

В першому дні конференції прийняли участь понад 80 учасників, серед яких лікарі-неонатологи, педіатри, генетики, дитячі неврологи та психіатри, акушери-гінекологи, сімейні лікарі, психологи, інтерни. Міжнародний благодійний фонд «ОМНІ-мережа для дітей» передав для педіатрів усіх районів області 20 примірників посібника для батьків, опікунів, вчителів, психологів та лікарів «Розуміння ФАС та підтримка дітей з ФАСП».

Виступає К. Коулз
Виступає Д. Кейбл

Другий день роботи конференції проходив 18 вересня у вигляді двох паралельних сесій в Східноєвропейському національному університеті ім. Л. Українки (СНУ) та в Луцькій загальноосвітній школі № 20.

Сесія А під назвою «Наукові перспективи» відбулася в приміщенні бібліотеки СНУ за участю науковців США та представників факультетів університету на чолі з проректором з наукової роботи та інновацій Андрієм Бояром. Серед представників факультетів були присутні: Андрій Поручинський – декан біологічного ф-ту, Анатолій Федонюк – завідувач кафедри вищої математики та інформатики, Алевтина Моренко – завідувач кафедри фізіології людини і тварин, Ярослав Гошовський – завідувач кафедри педагогічної та вікової психології, Тетяна Качинська – доцент кафедри фізіології людини і тварин, Ольга Абрамчук – доцент кафедри фізіології людини і тварин, Тетяна Мамчич – доцент кафедри вищої математики та інформатики, Лариса Чижевська – доцент кафедри фізичної географії, Ілля Кузнєцов – доцент кафедри фізіології людини і тварин, Ірина Світницька – лаборант кафедри вищої математики та інформатики.

Першою виступила Джулія Кейбл з доповіддю “Функціональна інфрачервона спектроскопія для оцінки пренатального впливу алкоголю на судини мозку”. Крістіна Чамберс розповіла про спільну міжнародну ініціативу з дослідження порушень фетального алкогольного спектра (CIFASD). Володимир Вертелецький ознайомив аудиторію з результатами та перспективами діяльності ОМНІ-Мережі. В свою чергу представники факультетів університету розповіли про основні напрямки наукових досліджень, які проводяться в СНУ. По закінченню виступів відбулася жвава дискусія щодо можливих шляхів наукового співробітництва.

Доповідають Д. Кейбл (зліва) і  К. Чамберс
Виступи представників СНУ
Виступ І. Кузнецова – модератора сесії А
Онлайн виступ В. Вертелецького

Сесія Б під назвою «Вплив алкоголю на навчання – міжнародний досвід» проходила в Луцькій ЗОШ № 20. В сесії прийняли участь понад 120 учасників з різних установ міста, що мають стосунок до виховання та навчання дітей, зокрема: шкільні психологи (16 осіб), соціальні працівники (17), вчителі молодших класів шкіл, які впроваджують інклюзивну освіту (25), асистенти вчителів (4), логопеди та вихователі будинку дитини. Були також 4 представники обласного Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, працівники міського управління освіти на чолі з начальником управління Зіновією Лещенко, а також викладачі та студенти–магістри факультету психології СНУ.

Оскільки аудиторія слухачів була представлена, в основному, педагогами та шкільними психологами, то найбільшу увагу привернули матеріали, що стосувалися пренатального впливу алкоголю на розвиток, інтелект та розлади навчання дітей (доповідь Клер Коулз). За відгуками багатьох учасників, подібну інформацію вони почули вперше і особливе враження справило те, що були наведені результати серйозних наукових досліджень, проведених в Україні за участю науковців провідних університетів світу. Не дивлячись на те, що в аудиторії не було медичних працівників, слухачів не менш зацікавила інформація щодо діагностики ФАС, зокрема про специфічний набір лицьових дизморфій та порушення розвитку центральної нервової системи. В розмовах в перерві деякі слухачі зауважили, що в своїй практиці вони зустрічають дітей з подібними наборами відхилень і почута інформація дозволить знайти правильний педагогічний підхід. Учасники конференції знайомились з використанням програми інтерактивного навчання математики «MILE» у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, а також з розвивальною програмою «GoFAR» (доповідь Джулії Кейбл). За відгуками учасників конференції, отримані знання мають велику практичну цінність і є нагальна потреба поширення цієї інформації як серед педагогічних працівників шкіл, вихователів дитячих садків, так і серед батьків, що виховують дітей з проблемами розвитку.

Учасники сесії Б
Доповідь К. Коулз

При реєстрації учасникам конференції було запропоновано анонімно заповнити «Листок зворотнього зв’язку», де за 5-бальною системою потрібно було оцінити наступне: організацію проведення конференції, дати оцінку новизні представленої інформації та можливості практичного використання отриманих знань в своїй роботі. Пропонувалось також висловити ідеї та побажання щодо розповсюдження отриманих знань. Всього було отримано 120 заповнених листків, при чому в 100 (83%) з них були дані найвищі оцінки на всі питання. Слід також зауважити, що жодна позиція не була оцінена нижче 4 балів.

Щодо пропозицій та ідей для поширення отриманої інформації, то переважна більшість учасників запропонували проводити широку освітню компанію як через засоби масової інформації, так і шляхом висвітлення розглянутої проблеми під час професійного удосконалення педагогів, на виховних годинах та батьківських зборах в школах.

Спілкування після конференції
Оновлено: 25/10/2018 — 10:33