Posts: 48

Serhiy

Latest Posts by the Author

 1. 9 вересня – Міжнародний день запобігання фетальному алкогольному спектру порушень (ФАСП)
 2. Участь в 46-й щорічній зустрічі ICBDSR
 3. Перший вебінар із циклу «Елементи тератології в клінічній практиці»
 4. 3 березня – Всесвітній день запобігання вродженим вадам розвитку
 5. Участь в 45-й щорічній зустрічі ICBDSR
 6. Участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю
 7. Участь в 46-й щорічній зустрічі Європейського тератологічного співтовариства
 8. Семінар «Дитина із ФАС: діагностика та допомога»
 9. Фетальний алкогольний синдром (ФАС): діагностика, нейроповедінкові аспекти, корекційні програми
 10. Участь ОМНІ-мережі в V Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих вчених
 11. Зустріч в Міністерстві охорони здоров’я України
 12. Робочі зустрічі проф. В. Вертелецького в м. Рівне
 13. Представлення інформаційних ресурсів ОМНІ-мережі на кафедрі неонатології НМАПО
 14. Участь ОМНІ-мережі у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
 15. Науково-практична конференція “Психолого-педагогічні та медичні технології супроводу дітей з особливими освітніми проблемами в умовах інклюзивного навчання”
 16. Представлення інформаційних ресурсів ОМНІ-мережі в Ужгороді і Львові
 17. Участь в 45-й щорічній зустрічі Європейського тератологічного співтовариства
 18. Міжнародна конференція з питань фетального алкогольного синдрому
 19. Популяційні частоти вроджених вад розвитку у Волинській і Рівненській областях, 2014
 20. Вади невральної трубки у Волинській і Рівненській областях, 2014