Міжнародна конференція з питань фетального алкогольного синдрому

11 квітня 2017 року в Українському католицькому університеті (м. Львів) відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Фетальний алкогольний синдром (ФАС): діагностика, нейроповедінкові аспекти, корекційні програми». ОМНІ-мережа була однією із співорганізаторів цієї конференції.

OMNI-Net-Medword LLC © 2004-2018